Bureau Jeugdzorg

Op Bureau Jeugdzorg (BJZ) is de afgelopen jaren geregeld heel wat commentaar geweest. Bij veel ouders leven dan ook behoorlijk wat misvattingen over wat BJZ doet, kan en mag. Dit blog hoopt duidelijkheid te geven over wat je van BJZ kan en mag verwachten.

Om te beginnen staat bij BJZ het belang van kinderen en jongeren centraal. Dit betekent niet, dat BJZ per definitie de ouders op de korrel heeft. De meeste ouders hebben immers tijdens de gehele opvoeding het belang en welzijn van hun kinderen voor ogen. Toch kan het gebeuren, dat ook de ouders niet of niet afdoende kunnen voorkomen dat hun kinderen opgroeien in een ongezonde situatie. Bijvoorbeeld doordat de ouders in een echtscheiding verwikkeld zijn, er sprake is van verslavingsproblematiek of geldproblemen. De rechter kan in dat geval besluiten dat een kind of jongere bescherming nodig heeft. Dit kind of deze jongere wordt dan via Bureau Jeugdzorg onder toezicht of voogdij geplaatst. Ook kan besloten worden dat een kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst. De jeugdreclassering is een andere vorm van gedwongen jeugdzorg: jongeren worden na hun straf geholpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Meer lezen