Pesten op de lagere en de middelbare school

Voor een kind dat gepest wordt, kan de schooltijd letterlijk een hel zijn. Pestgedrag op de lagere en/of middelbare school kan diverse vormen aannemen, zoals het buitensluiten van een kind, roddelen, intimideren, belachelijk maken, achtervolgen of bedreigen. Ook treiteren via sociale media, zoals Facebook, Hyves en MSN, komt helaas veelvuldig voor. Wanneer een kind gepest wordt, kan het -zeker wanneer de treiterijen aanhouden- daar behoorlijk veel klachten van krijgen: van buikpijn en teruggetrokken gedrag tot nachtmerries, angstklachten en depressies. Het kind ontwikkelt een slecht zelfbeeld en wordt angstig en timide, waardoor het pestgedrag vaak nog verergert. Pestgedrag komt op grote schaal voor: één op de zes kinderen wordt regelmatig door één of meerdere klasgenoten gepest. Meer lezen