Als je kind een pestkop is

Als je als ouder te horen krijgt dat jouw kind andere kinderen pest, dan schrik je waarschijnlijk behoorlijk. Je eerste reactie zal wellicht verdedigend zijn: “Mijn kind doet zoiets niet!” Helaas: je ogen sluiten voor problemen, heeft nog nooit een probleem opgelost. Als je signalen ontvangt dat jouw kind andere kinderen pest, is het belangrijk deze signalen serieus te nemen en niet weg te wuiven met opmerkingen als:

• Het gepeste kind vraagt er nu eenmaal een beetje om, hij of zij is immers best afwijkend van de rest;

• Mijn kind bedoelt het niet zo, waarschijnlijk is het eerder plagen dan pesten;

• Ach, zo zijn kinderen nou eenmaal, iedereen pest weleens en iedereen wordt weleens gepest.

Pesten is een serieus probleem, dat het leven van de gepeste behoorlijk kan vergallen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vrijwel iedere school speciale programma’s en protocollen heeft opgesteld om pesten te weren. Ook als ouder speel je hierin een belangrijke rol. Meer lezen