Sociale pedagogiek (SPH)

De opleiding tot sociaal-pedagogisch hulpverlener (SPH) is binnen de pedagogiek wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt. De opleiding SPH richt zich immers, in tegenstelling tot andere opleidingen binnen de pedagogiek, niet uitsluitend op opvoeding en kinderen: als sociaal pedagogisch hulpverlener kan je er ook voor kiezen om te werken met bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen of verslaafden. Een ander verschil is dat de overige pedagogische richtlijnen voornamelijk gericht zijn op preventie: de medewerker pedagogiek is er voor kinderen met wie het -naar verhouding althans- relatief “goed” gaat. Als sociaal pedagogisch hulpverlener krijg je in de regel te maken met ‘zwaardere’ gevallen. Toch is het werk allesbehalve kommer en kwel: juist het werken voor en met kwetsbare mensen geeft veel sociaal-pedagogisch hulpverleners de voldoening die je nu eenmaal in je werk hoopt te vinden. Dit gezegd hebbende, is het niet meer dan logisch dat je voor deze opleiding sterk in je schoenen moet staan. Meer lezen

Gezinspedagogiek

Het gezin is, volgens velen, de hoeksteen van de samenleving. Maar aan diezelfde steen kunnen mensen zich soms behoorlijk hard stoten. Een echtscheiding, ouders die zelf in hun jeugd zijn verwaarloosd, mishandeld en/of misbruikt, de komst van een (stief)broertje of zusje, samengestelde gezinnen, gedragsprolemen bij kinderen of jongeren.. Ook (of misschien zelfs: juist) binnen het gezin kan de spanning soms behoorlijk hoog oplopen. Als gezinspedagoog hou je je bezig met de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen. Verder kan je aan de slag binnen de kinderopvang hoewel dit geen gezin is, is de opvang toch een plaats waar veel kinderen een groot gedeelte van hun (vroege) jeugd mee te maken krijgen. Als er binnen het gezin of de opvang problemen ontstaan, is het aan de gezinspedagoog om deze problemen in kaart te brengen, in de kiem te smoren of op te lossen. Een hele verantwoordelijkheid! Meer lezen

Forensische pedagogiek

Werk je op het terrein van de forensische pedagogiek, dan staat niet het gezin maar de maatschappij centraal. ‘Forensisch’ betekent dan ook: met betrekking tot rechtszaken. Als forensisch pedagoog moet je sterk in je schoenen staan: binnen je werk krijg je te maken met jeugdcriminaliteit, drugsgebruik, kinderhandel en ernstige gedragsproblematiek. Verder hou je de ontwikkelingen op het gebied van preventie en interventie nauwlettend in de gaten. Je weet wat er nu speelt, maar ook hoe de situatie enkele jaren geleden was en wat de aanpak van toentertijd heeft opgeleverd. Is dat niet afdoende, dan onderzoek je nieuwe mogelijkheden. Het is dan ook belangrijk dat je beschikt over een scherp analytisch inzicht. Meer lezen

Orthopedagogiek

Vraag aan een zwangere vrouw of ze liever een jongetje of een meisje wil, en het antwoord zal in de meeste gevallen luiden: “Maakt me niet uit, als het maar gezond is!” Toch zijn er heel veel kinderen waar ‘iets mis is’, zodat ze vroeg of laat extra aandacht en/of zorg nodig blijken te hebben. Als je werkt als orthopedagoog, dan staan met name kinderen met ontwikkelingsstoornissen centraal. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met kinderen die, ondanks een vermeende goede intelligentie, met een taal- of leesachterstand  kampen. Is er hier wellicht sprake van dyslexie? Of is er méér aan de hand? Als orthopedagoog leer je ontwikkelingsstoornissen observeren en herkennen. Je doet onderzoek om te achterhalen wat er aan de hand is, overlegt met andere hulpverleners en stelt -veelal in overleg- een behandelplan op. Veel geduld, een goede luistervaardigheid, een uitstekend inlevingsvermogen en dito communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijke competenties voor eenieder die aan de slag wil als orthopedagoog. Meer lezen