Onderwijspedagogiek

In de afgelopen decennia is ons onderwijs, maar ook en vooral onze visie daarop, aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig geweest. Waar school “vroeger” voornamelijk een instituut was waar je leerde lezen, schrijven en rekenen, wordt het huidige onderwijs gezien ook gezien als verlengstuk van de opvoeding. Hoe voorkom je dat leerlingen voortijdig afhaken? Hoe kan je als school zijnde kinderen klaarstomen voor de maatschappij? Hoe zorg je voor een leerklimaat waarbinnen kinderen zich veilig voelen? Wat kan je doen aan pesterijen binnen de school? Als ook jij graag deelneemt aan dergelijke discussies, dan is de onderwijspedagogiek misschien wel echt iets voor jou. Binnen deze opleiding leer je constructief bijdragen aan onderwijsvernieuwing: door te analyseren, te ondersteunen, te beoordelen en te adviseren. Meer lezen

Klinische pedagogiek

Een klinisch pedagoog houdt zich bezig met menselijke gedragingen. Klinische pedagogiek en psychologie hebben dan ook behoorlijk veel raakvlakken. Binnen de klinische pedagogiek richt je je voornamelijk op kinderen en jongeren met opvoedingsproblemen, zodat ook zij de kans krijgen hun ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. Een dankbaar beroep dus, dat veel van je vergt maar ook veel voldoening geeft! Wil je klinisch pedagoog worden, dan is het wel belangrijk dat je van nature over enkele vaardigheden beschikt. Meer lezen

ADHD: Alle Dagen Heel Druk

De woorden ‘drukte’ en ‘kinderen’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is immers niet realistisch (en ook behoorlijk uit de tijd) om te verwachten dat een jong kind stil met een boekje in een hoekje zichzelf gaat zitten vermaken. Kinderen klimmen, klauteren, rennen en vliegen op een dag heel wat af: de wereld is één grote ontdekkingsreis, dus waarom stilzitten? Al dat geren en dat gevlieg wijst dan ook niet op een ontwikkelingsstoornis, maar juist op de gezonde ontwikkeling van een kind. Maar ADHD gaat heel wat verder dan ‘alleen maar’ geren, gedonder en een kind dat bijkans in de gordijnen klimt. Meer lezen