Dyslexie

Een kind met dyslexie heeft buitensporig veel moeite met het leren lezen, spellen en schrijven. Gebrek aan intelligentie is niet de oorzaak, maar waarom blijft het vermogen om te spellen en te lezen dan zo hardnekkig achterwege? De oorzaak ligt, althans volgens de tot dusver verrichte onderzoeken, in het gebied van de hersenen waar visuele en auditieve informatie geïnterpreteerd en verwerkt wordt. Deze neurologische aandoening is onomkeerbaar: de hersenen zijn niet in staat om het ‘defecte’ gebied te herstellen. Wel kunnen, door training en stimulatie, andere hersenfuncties de dyslexie compenseren. Hoe vroeger in de jeugd hiermee begonnen wordt, hoe beter de resultaten in de regel zullen zijn. Het is dan ook belangrijk dat dyslexie in een vroeg stadium wordt herkend en aangepakt. Wanneer één van de ouders dyslectisch is, is extra alertheid geboden: dyslexie is in grote mate overerfelijk. Meer lezen