Orthopedagogiek

Vraag aan een zwangere vrouw of ze liever een jongetje of een meisje wil, en het antwoord zal in de meeste gevallen luiden: “Maakt me niet uit, als het maar gezond is!” Toch zijn er heel veel kinderen waar ‘iets mis is’, zodat ze vroeg of laat extra aandacht en/of zorg nodig blijken te hebben. Als je werkt als orthopedagoog, dan staan met name kinderen met ontwikkelingsstoornissen centraal. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met kinderen die, ondanks een vermeende goede intelligentie, met een taal- of leesachterstand  kampen. Is er hier wellicht sprake van dyslexie? Of is er méér aan de hand? Als orthopedagoog leer je ontwikkelingsstoornissen observeren en herkennen. Je doet onderzoek om te achterhalen wat er aan de hand is, overlegt met andere hulpverleners en stelt -veelal in overleg- een behandelplan op. Veel geduld, een goede luistervaardigheid, een uitstekend inlevingsvermogen en dito communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijke competenties voor eenieder die aan de slag wil als orthopedagoog. Meer lezen

Als je kind een ontwikkelingsstoornis heeft

Het opvoeden van kinderen is geen sinecure, dat zal iedere ouder zonder meer beamen. Maar als je kind een ontwikkelingsstoornis blijkt te hebben, wordt de opvoeding er allesbehalve gemakkelijker op. Een ontwikkelingsstoornis is een breed begrip: over het algemeen kan dit geclassificeerd worden als iedere neurologische of psychische aandoening die een belemmering vormt in de normale ontwikkeling van een kind of jongere. De verschijnselen van een ontwikkelingsstoornis kunnen dan ook zeer uiteenlopend zijn, evenals de oorza(a)k(en). Niet iedere ontwikkelingsstoornis hoeft een blijvend karakter te hebben, maar in veel gevallen is het wel belangrijk om tijdig adequate hulp in te schakelen. Een ontwikkelingsstoornis die in de kindertijd onbehandeld is, kan immers ook (soms verregaande) gevolgen hebben op latere, volwassen, leeftijd, hoewel de kans op een geslaagde behandeling dan sterk is afgenomen. Meer lezen