Opvoedingsondersteuningsprogramma

Als ouder hoef je gelukkig niet iedere keer zelf het wiel uit te vinden. Kom je vraagstukken tegen in de opvoeding van je kind(eren), dan helpt het vaak al om eens met goede vrienden of familie rond de tafel te gaan. Hoe zouden andere ouders dit probleem ervaren? Hebben zij zelf weleens met dit bijltje gehakt? Wat hebben zij gedaan om het probleem op te lossen? Hielp dat? Sociale steun -in welke vorm dan ook- is voor veel ouders erg belangrijk. Toch kunnen er situaties zijn waarin informele opvoedingsondersteuning (dus steun vanuit het netwerk van vrienden en familie) niet afdoende is. Voor al deze momenten is er speciale, formele opvoedingsondersteuning binnen handbereik. Deze opvoedingsondersteuning wordt uitgevoerd door diverse voorzieningen, zoals de huisarts, het consultatiebureau of bureau Jeugdzorg. Bij deze instanties kunnen ouders hulp en advies krijgen bij de opvoeding van hun kind(eren). Meer lezen

Bureau Jeugdzorg

Op Bureau Jeugdzorg (BJZ) is de afgelopen jaren geregeld heel wat commentaar geweest. Bij veel ouders leven dan ook behoorlijk wat misvattingen over wat BJZ doet, kan en mag. Dit blog hoopt duidelijkheid te geven over wat je van BJZ kan en mag verwachten.

Om te beginnen staat bij BJZ het belang van kinderen en jongeren centraal. Dit betekent niet, dat BJZ per definitie de ouders op de korrel heeft. De meeste ouders hebben immers tijdens de gehele opvoeding het belang en welzijn van hun kinderen voor ogen. Toch kan het gebeuren, dat ook de ouders niet of niet afdoende kunnen voorkomen dat hun kinderen opgroeien in een ongezonde situatie. Bijvoorbeeld doordat de ouders in een echtscheiding verwikkeld zijn, er sprake is van verslavingsproblematiek of geldproblemen. De rechter kan in dat geval besluiten dat een kind of jongere bescherming nodig heeft. Dit kind of deze jongere wordt dan via Bureau Jeugdzorg onder toezicht of voogdij geplaatst. Ook kan besloten worden dat een kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst. De jeugdreclassering is een andere vorm van gedwongen jeugdzorg: jongeren worden na hun straf geholpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Meer lezen