Orthopedagogiek

Vraag aan een zwangere vrouw of ze liever een jongetje of een meisje wil, en het antwoord zal in de meeste gevallen luiden: “Maakt me niet uit, als het maar gezond is!” Toch zijn er heel veel kinderen waar ‘iets mis is’, zodat ze vroeg of laat extra aandacht en/of zorg nodig blijken te hebben. Als je werkt als orthopedagoog, dan staan met name kinderen met ontwikkelingsstoornissen centraal. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met kinderen die, ondanks een vermeende goede intelligentie, met een taal- of leesachterstand  kampen. Is er hier wellicht sprake van dyslexie? Of is er méér aan de hand? Als orthopedagoog leer je ontwikkelingsstoornissen observeren en herkennen. Je doet onderzoek om te achterhalen wat er aan de hand is, overlegt met andere hulpverleners en stelt -veelal in overleg- een behandelplan op. Veel geduld, een goede luistervaardigheid, een uitstekend inlevingsvermogen en dito communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijke competenties voor eenieder die aan de slag wil als orthopedagoog. Meer lezen