Dyslexie

Een kind met dyslexie heeft buitensporig veel moeite met het leren lezen, spellen en schrijven. Gebrek aan intelligentie is niet de oorzaak, maar waarom blijft het vermogen om te spellen en te lezen dan zo hardnekkig achterwege? De oorzaak ligt, althans volgens de tot dusver verrichte onderzoeken, in het gebied van de hersenen waar visuele en auditieve informatie geïnterpreteerd en verwerkt wordt. Deze neurologische aandoening is onomkeerbaar: de hersenen zijn niet in staat om het ‘defecte’ gebied te herstellen. Wel kunnen, door training en stimulatie, andere hersenfuncties de dyslexie compenseren. Hoe vroeger in de jeugd hiermee begonnen wordt, hoe beter de resultaten in de regel zullen zijn. Het is dan ook belangrijk dat dyslexie in een vroeg stadium wordt herkend en aangepakt. Wanneer één van de ouders dyslectisch is, is extra alertheid geboden: dyslexie is in grote mate overerfelijk. Meer lezen

Als je kind een ontwikkelingsstoornis heeft

Het opvoeden van kinderen is geen sinecure, dat zal iedere ouder zonder meer beamen. Maar als je kind een ontwikkelingsstoornis blijkt te hebben, wordt de opvoeding er allesbehalve gemakkelijker op. Een ontwikkelingsstoornis is een breed begrip: over het algemeen kan dit geclassificeerd worden als iedere neurologische of psychische aandoening die een belemmering vormt in de normale ontwikkeling van een kind of jongere. De verschijnselen van een ontwikkelingsstoornis kunnen dan ook zeer uiteenlopend zijn, evenals de oorza(a)k(en). Niet iedere ontwikkelingsstoornis hoeft een blijvend karakter te hebben, maar in veel gevallen is het wel belangrijk om tijdig adequate hulp in te schakelen. Een ontwikkelingsstoornis die in de kindertijd onbehandeld is, kan immers ook (soms verregaande) gevolgen hebben op latere, volwassen, leeftijd, hoewel de kans op een geslaagde behandeling dan sterk is afgenomen. Meer lezen

ADHD: Alle Dagen Heel Druk

De woorden ‘drukte’ en ‘kinderen’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is immers niet realistisch (en ook behoorlijk uit de tijd) om te verwachten dat een jong kind stil met een boekje in een hoekje zichzelf gaat zitten vermaken. Kinderen klimmen, klauteren, rennen en vliegen op een dag heel wat af: de wereld is één grote ontdekkingsreis, dus waarom stilzitten? Al dat geren en dat gevlieg wijst dan ook niet op een ontwikkelingsstoornis, maar juist op de gezonde ontwikkeling van een kind. Maar ADHD gaat heel wat verder dan ‘alleen maar’ geren, gedonder en een kind dat bijkans in de gordijnen klimt. Meer lezen