Onderwijspedagogiek

In de afgelopen decennia is ons onderwijs, maar ook en vooral onze visie daarop, aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig geweest. Waar school “vroeger” voornamelijk een instituut was waar je leerde lezen, schrijven en rekenen, wordt het huidige onderwijs gezien ook gezien als verlengstuk van de opvoeding. Hoe voorkom je dat leerlingen voortijdig afhaken? Hoe kan je als school zijnde kinderen klaarstomen voor de maatschappij? Hoe zorg je voor een leerklimaat waarbinnen kinderen zich veilig voelen? Wat kan je doen aan pesterijen binnen de school? Als ook jij graag deelneemt aan dergelijke discussies, dan is de onderwijspedagogiek misschien wel echt iets voor jou. Binnen deze opleiding leer je constructief bijdragen aan onderwijsvernieuwing: door te analyseren, te ondersteunen, te beoordelen en te adviseren. Meer lezen