Kinderen en echtscheiding

Volgens sommige klinisch pedagogen, is het verwerken van een echtscheiding voor kinderen één van de moeilijkste dingen die er is. Relatief veel kinderen krijgen last van stress en/of depressies, met alle gevolgen van dien: terugtrekken, opstandig gedrag en ongehoorzaamheid, slechte(re) schoolprestaties, frequenter verzuim, spijbelen en zelfs vandalisme of misbruik van verdovende middelen. Dit betekent uiteraard niet dat ouders die gaan scheiden, per definitie slechte ouders zijn. Wel is het duidelijk dat kinderen die te maken krijgen met een echtscheiding, goed voorbereid en begeleid dienen te worden. Dit begint al vóór de definitieve scheiding: maak een kind niet wijs dat ‘alles goed komt’ wanneer de kans groot is dat jullie gaan scheiden, en leg uit dat het feit dat pappa en mama niet meer van elkaar houden, niet betekent dat het kind ook heeft afgedaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn (zeker in het geval van de zgn. vechtscheiding), probeer om tegenover het kind niet teveel met modder te gooien inzake de ex-partner. Ook al zijn jullie uit elkaar, voor het kind blijft de ander nog altijd zijn/haar vader of moeder. Meer lezen

Klinische pedagogiek

Een klinisch pedagoog houdt zich bezig met menselijke gedragingen. Klinische pedagogiek en psychologie hebben dan ook behoorlijk veel raakvlakken. Binnen de klinische pedagogiek richt je je voornamelijk op kinderen en jongeren met opvoedingsproblemen, zodat ook zij de kans krijgen hun ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. Een dankbaar beroep dus, dat veel van je vergt maar ook veel voldoening geeft! Wil je klinisch pedagoog worden, dan is het wel belangrijk dat je van nature over enkele vaardigheden beschikt. Meer lezen