Autisme: de wereld als een puzzel

Kinderen en volwassenen met autisme zien de wereld anders dan wij: waar wij één geheel zien, ervaren mensen met autisme de wereld als losse delen. Deze losse delen moeten eerst in elkaar worden gepuzzeld, in de hoop een overzichtelijk geheel te krijgen. Vooral de “puzzelstukjes” waarop gezichtsuitdrukkingen, emoties en de betekenis daarvan te zien zijn, zijn voor autistische mensen vaak moeilijk te begrijpen. Het ontcijferen van hun leefomgeving en van de vraag wat er van hen verwacht wordt, is dan ook een hele opgave. In hun pogingen om de wereld toch een beetje overzichtelijker te krijgen, houden kinderen en volwassenen met een autistische stoornis vaak erg star vast aan bepaalde gebeurtenissen, handelingen en volgordes. Wordt deze structuur verbroken, dan kan het kind verward en hierdoor boos reageren. Wee de moeder die het kind ‘verrast’ met een onverwachts bezoekje aan oma, of de vader die op weg naar het park ineens besluit om eerst even langs de bank te gaan! Meer lezen