Opvoedingsondersteuningsprogramma

Als ouder hoef je gelukkig niet iedere keer zelf het wiel uit te vinden. Kom je vraagstukken tegen in de opvoeding van je kind(eren), dan helpt het vaak al om eens met goede vrienden of familie rond de tafel te gaan. Hoe zouden andere ouders dit probleem ervaren? Hebben zij zelf weleens met dit bijltje gehakt? Wat hebben zij gedaan om het probleem op te lossen? Hielp dat? Sociale steun -in welke vorm dan ook- is voor veel ouders erg belangrijk. Toch kunnen er situaties zijn waarin informele opvoedingsondersteuning (dus steun vanuit het netwerk van vrienden en familie) niet afdoende is. Voor al deze momenten is er speciale, formele opvoedingsondersteuning binnen handbereik. Deze opvoedingsondersteuning wordt uitgevoerd door diverse voorzieningen, zoals de huisarts, het consultatiebureau of bureau Jeugdzorg. Bij deze instanties kunnen ouders hulp en advies krijgen bij de opvoeding van hun kind(eren). Meer lezen

Het consultatiebureau

Wanneer je zojuist vader of moeder bent geworden, krijg je al snel te maken met het consultatiebureau. Zodra je kind één maand oud is, krijg je de eerste uitnodiging al binnen. Op het consultatiebureau wordt de ontwikkeling, gezondheid en groei van kinderen gevolgd en gecontroleerd. Dit gebeurt door een team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Ook wordt het kind gevaccineerd volgens de richtlijnen van het RijksVaccinatieProgramma (RVP). Het kind wordt dan ingeënt tegen onder andere difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Ook kunnen ouders een afspraak maken met een gezinspedagoog, om advies en eventueel hulp te verkrijgen bij de opvoeding van hun kind(eren). Meer lezen