Kinderen en echtscheiding

Volgens sommige klinisch pedagogen, is het verwerken van een echtscheiding voor kinderen één van de moeilijkste dingen die er is. Relatief veel kinderen krijgen last van stress en/of depressies, met alle gevolgen van dien: terugtrekken, opstandig gedrag en ongehoorzaamheid, slechte(re) schoolprestaties, frequenter verzuim, spijbelen en zelfs vandalisme of misbruik van verdovende middelen. Dit betekent uiteraard niet dat ouders die gaan scheiden, per definitie slechte ouders zijn. Wel is het duidelijk dat kinderen die te maken krijgen met een echtscheiding, goed voorbereid en begeleid dienen te worden. Dit begint al vóór de definitieve scheiding: maak een kind niet wijs dat ‘alles goed komt’ wanneer de kans groot is dat jullie gaan scheiden, en leg uit dat het feit dat pappa en mama niet meer van elkaar houden, niet betekent dat het kind ook heeft afgedaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn (zeker in het geval van de zgn. vechtscheiding), probeer om tegenover het kind niet teveel met modder te gooien inzake de ex-partner. Ook al zijn jullie uit elkaar, voor het kind blijft de ander nog altijd zijn/haar vader of moeder. Meer lezen

Gezinspedagogiek

Het gezin is, volgens velen, de hoeksteen van de samenleving. Maar aan diezelfde steen kunnen mensen zich soms behoorlijk hard stoten. Een echtscheiding, ouders die zelf in hun jeugd zijn verwaarloosd, mishandeld en/of misbruikt, de komst van een (stief)broertje of zusje, samengestelde gezinnen, gedragsprolemen bij kinderen of jongeren.. Ook (of misschien zelfs: juist) binnen het gezin kan de spanning soms behoorlijk hoog oplopen. Als gezinspedagoog hou je je bezig met de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen. Verder kan je aan de slag binnen de kinderopvang hoewel dit geen gezin is, is de opvang toch een plaats waar veel kinderen een groot gedeelte van hun (vroege) jeugd mee te maken krijgen. Als er binnen het gezin of de opvang problemen ontstaan, is het aan de gezinspedagoog om deze problemen in kaart te brengen, in de kiem te smoren of op te lossen. Een hele verantwoordelijkheid! Meer lezen

Bureau Jeugdzorg

Op Bureau Jeugdzorg (BJZ) is de afgelopen jaren geregeld heel wat commentaar geweest. Bij veel ouders leven dan ook behoorlijk wat misvattingen over wat BJZ doet, kan en mag. Dit blog hoopt duidelijkheid te geven over wat je van BJZ kan en mag verwachten.

Om te beginnen staat bij BJZ het belang van kinderen en jongeren centraal. Dit betekent niet, dat BJZ per definitie de ouders op de korrel heeft. De meeste ouders hebben immers tijdens de gehele opvoeding het belang en welzijn van hun kinderen voor ogen. Toch kan het gebeuren, dat ook de ouders niet of niet afdoende kunnen voorkomen dat hun kinderen opgroeien in een ongezonde situatie. Bijvoorbeeld doordat de ouders in een echtscheiding verwikkeld zijn, er sprake is van verslavingsproblematiek of geldproblemen. De rechter kan in dat geval besluiten dat een kind of jongere bescherming nodig heeft. Dit kind of deze jongere wordt dan via Bureau Jeugdzorg onder toezicht of voogdij geplaatst. Ook kan besloten worden dat een kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst. De jeugdreclassering is een andere vorm van gedwongen jeugdzorg: jongeren worden na hun straf geholpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Meer lezen

Het consultatiebureau

Wanneer je zojuist vader of moeder bent geworden, krijg je al snel te maken met het consultatiebureau. Zodra je kind één maand oud is, krijg je de eerste uitnodiging al binnen. Op het consultatiebureau wordt de ontwikkeling, gezondheid en groei van kinderen gevolgd en gecontroleerd. Dit gebeurt door een team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Ook wordt het kind gevaccineerd volgens de richtlijnen van het RijksVaccinatieProgramma (RVP). Het kind wordt dan ingeënt tegen onder andere difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Ook kunnen ouders een afspraak maken met een gezinspedagoog, om advies en eventueel hulp te verkrijgen bij de opvoeding van hun kind(eren). Meer lezen