Gezinspedagogiek

Het gezin is, volgens velen, de hoeksteen van de samenleving. Maar aan diezelfde steen kunnen mensen zich soms behoorlijk hard stoten. Een echtscheiding, ouders die zelf in hun jeugd zijn verwaarloosd, mishandeld en/of misbruikt, de komst van een (stief)broertje of zusje, samengestelde gezinnen, gedragsprolemen bij kinderen of jongeren.. Ook (of misschien zelfs: juist) binnen het gezin kan de spanning soms behoorlijk hoog oplopen. Als gezinspedagoog hou je je bezig met de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen. Verder kan je aan de slag binnen de kinderopvang hoewel dit geen gezin is, is de opvang toch een plaats waar veel kinderen een groot gedeelte van hun (vroege) jeugd mee te maken krijgen. Als er binnen het gezin of de opvang problemen ontstaan, is het aan de gezinspedagoog om deze problemen in kaart te brengen, in de kiem te smoren of op te lossen. Een hele verantwoordelijkheid! Meer lezen