Cito-toets rekenen in groep 6

Zit jouw kind in groep 6? Dan maakt het dit jaar twee keer een cito-toets voor rekenen. Deze cito-toetsen maken deel uit van het leerlingvolgsysteem en zijn erg belangrijk. De scores wegen namelijk mee met het schooladvies in groep 8 en hebben dus direct invloed op het vervolgonderwijs.
Naast de cito-toets rekenen in groep 6 tellen ook de cito-toetsen voor begrijpend lezen, spelling en woordenschat mee, vanaf groep 6 tot en met in groep 8.
Een goede voorbereiding op deze cito-toets voor rekenen kan dus geen kwaad. In dit artikel zetten we uiteen welke onderdelen er in de cito-toets rekenen groep 6 aan bod komen. Meer lezen