VMBO-advies? Welke Cito-score past bij welke VMBO-richting?

Voor ouders met kinderen in groep 8 kan er nog veel onduidelijkheid heersen over het schooladvies. Dit schooladvies wordt door de leerkracht gegeven en geeft aan naar welk type vervolgonderwijs de leerling kan. Hoewel het vaak duidelijk is wat havo en vwo inhoudt, is het niet altijd duidelijk wat VMBO nu precies behelst. Het VMBO kan eigenlijk onderverdeeld worden in drie andere niveaus, subniveaus als het ware. Welk van deze niveaus je krijgt is afhankelijk van onder meer de Cito-toetsen volgens het leerlingvolgsysteem. In dit artikel geven we daarover meer uitleg. Meer lezen