Orthopedagogiek

Vraag aan een zwangere vrouw of ze liever een jongetje of een meisje wil, en het antwoord zal in de meeste gevallen luiden: “Maakt me niet uit, als het maar gezond is!” Toch zijn er heel veel kinderen waar ‘iets mis is’, zodat ze vroeg of laat extra aandacht en/of zorg nodig blijken te hebben. Als je werkt als orthopedagoog, dan staan met name kinderen met ontwikkelingsstoornissen centraal. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met kinderen die, ondanks een vermeende goede intelligentie, met een taal- of leesachterstand  kampen. Is er hier wellicht sprake van dyslexie? Of is er méér aan de hand? Als orthopedagoog leer je ontwikkelingsstoornissen observeren en herkennen. Je doet onderzoek om te achterhalen wat er aan de hand is, overlegt met andere hulpverleners en stelt -veelal in overleg- een behandelplan op. Veel geduld, een goede luistervaardigheid, een uitstekend inlevingsvermogen en dito communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijke competenties voor eenieder die aan de slag wil als orthopedagoog.

Opleiding tot orthopedagoog

Werken als orthopedagoog is een verantwoordelijke baan: de kinderen met wie je werkt, worden bedreigd in hun ontwikkeling. Jouw taak is, om ervoor te zorgen dat het kind de opvoeding en hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en die aansluit op zijn/haar karakter én zijn/haar problematiek. Je kijkt dus niet alleen naar wat het kind niet kan, maar vooral naar wat de mogelijkheden zijn voor hem of haar. Wil je orthopedagoog worden, dan zal je eerst een ‘reguliere’ opleiding in de pedagogiek moeten volgen. Hierna kun je je, via een HBO-opleiding of universitaire studie, verder bekwamen tot orthopedagoog.