Opvoedingsondersteuningsprogramma

Als ouder hoef je gelukkig niet iedere keer zelf het wiel uit te vinden. Kom je vraagstukken tegen in de opvoeding van je kind(eren), dan helpt het vaak al om eens met goede vrienden of familie rond de tafel te gaan. Hoe zouden andere ouders dit probleem ervaren? Hebben zij zelf weleens met dit bijltje gehakt? Wat hebben zij gedaan om het probleem op te lossen? Hielp dat? Sociale steun -in welke vorm dan ook- is voor veel ouders erg belangrijk. Toch kunnen er situaties zijn waarin informele opvoedingsondersteuning (dus steun vanuit het netwerk van vrienden en familie) niet afdoende is. Voor al deze momenten is er speciale, formele opvoedingsondersteuning binnen handbereik. Deze opvoedingsondersteuning wordt uitgevoerd door diverse voorzieningen, zoals de huisarts, het consultatiebureau of bureau Jeugdzorg. Bij deze instanties kunnen ouders hulp en advies krijgen bij de opvoeding van hun kind(eren).

De achterliggende filosofie van opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuningsprogramma’s dienen een preventief doel: door de pedagogische competenties van de ouders te versterken en hun draagkracht te vergroten, worden eventuele toekomstige problemen in de kiem gesmoord. Ook nieuwe opvoedingsvaardigheden kunnen worden aangeleerd, zoals geduld, grenzen stellen of juist kinderen leren loslaten. Zelfzorg en het opbouwen van een netwerk komen eveneens aan bod.

Deelname aan een opvoedingsondersteuningsprogramma is gratis.