Opleiding pedagogiek algemeen

“It takes a village to raise a child” is een gezegde van Afrikaanse bodem. Kinderen opvoeden doe je als ouder zijnde dus niet alleen, maar in samenspraak met de gehele omgeving. Als pedagogisch medewerker speel je hierin een belangrijke rol. Tijdens en na de opleiding staan diverse opvoedkundige kwesties centraal, zoals de sociale omgeving van een kind, de omgang met diverse leer- en opvoedingsproblemen en ingrijpende gezinssituaties, zoals een echtscheiding of het overlijden van één van de ouders. Je leert hoe je niet alleen het kind, maar vooral ook de andere betrokkenen bij de opvoeding (ouders, leerkrachten, grootouders) moet begeleiden en ondersteunen.

Breed werkvlak

Pedagogiek is een zeer breed werkgebied. Je kan dan ook tijdens en na je opleiding vele kanten op. Op deze site vind je diverse werkterreinen binnen de pedagogiek, waaronder de sociale pedagogiek, de forensische pedagogiek en de orthopedagogiek. Binnen deze subcategorieën vindt je een aantal ‘casussen’ waar je tijdens en na je opleiding mee te maken zou kunnen krijgen.

Competenties

Welke richting je ook op wilt binnen de pedagogiek: voor elke pedagogische opleiding heb je uiteraard bepaalde competenties nodig. Omdat je werkt voor en met mensen, zal je om te beginnen goed met mensen moeten kunnen omgaan. Dit betekent absoluut niet dat je met iedereen meeveert: als pedagogisch medewerker heb je een sterke persoonlijkheid nodig en dien je je goed te kunnen inleven in de gedragingen van je doelgroep. Ook heb je oor en oog voor intermenselijke verhoudingen, vooral die tussen opvoeders en kinderen. Daarop aansluitend geldt dat je een brede maatschappelijke interesse dient te hebben en goed moeten kunnen functioneren in teamverband. Als pedagogisch medewerker opereer je immers niet op een eilandje: jouw team maakt een belangrijk onderdeel uit van de “village”.