Onderwijspedagogiek

In de afgelopen decennia is ons onderwijs, maar ook en vooral onze visie daarop, aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig geweest. Waar school “vroeger” voornamelijk een instituut was waar je leerde lezen, schrijven en rekenen, wordt het huidige onderwijs gezien ook gezien als verlengstuk van de opvoeding. Hoe voorkom je dat leerlingen voortijdig afhaken? Hoe kan je als school zijnde kinderen klaarstomen voor de maatschappij? Hoe zorg je voor een leerklimaat waarbinnen kinderen zich veilig voelen? Wat kan je doen aan pesterijen binnen de school? Als ook jij graag deelneemt aan dergelijke discussies, dan is de onderwijspedagogiek misschien wel echt iets voor jou. Binnen deze opleiding leer je constructief bijdragen aan onderwijsvernieuwing: door te analyseren, te ondersteunen, te beoordelen en te adviseren.

 Werkterrein van de onderwijspedagoog

Na het voltooien van je opleiding kan je als onderwijspedagoog terecht op elk gebied waar een wetenschappeilijke benadering van onderwijs en onderwijsproblematiek vereist is: je kan bijvoorbeeld aan de slag als onderwijsbeleidsmedewerker, opleidingsadviseur, leraar didactiek en pedagogiek of intern begeleider. Die laatste term klinkt wellicht wat vaag, maar wie kinderen in het basisonderwijs heeft, heeft er ongetwijfeld weleens van gehoord. Het zijn de intern begeleiders die een sleutelpositie vervullen binnen de basisschool: ze ondersteunen en coachen de leerkrachten bij het signaleren, in kaart brengen en verhelpen van (individuele) onderwijsleerproblemen. Op die manier worden zogenoemde ‘zorgleerlingen’ al in een vroeg stadium gemonitord en zo goed mogelijk geholpen.