Dyslexie

Een kind met dyslexie heeft buitensporig veel moeite met het leren lezen, spellen en schrijven. Gebrek aan intelligentie is niet de oorzaak, maar waarom blijft het vermogen om te spellen en te lezen dan zo hardnekkig achterwege? De oorzaak ligt, althans volgens de tot dusver verrichte onderzoeken, in het gebied van de hersenen waar visuele en auditieve informatie geïnterpreteerd en verwerkt wordt. Deze neurologische aandoening is onomkeerbaar: de hersenen zijn niet in staat om het ‘defecte’ gebied te herstellen. Wel kunnen, door training en stimulatie, andere hersenfuncties de dyslexie compenseren. Hoe vroeger in de jeugd hiermee begonnen wordt, hoe beter de resultaten in de regel zullen zijn. Het is dan ook belangrijk dat dyslexie in een vroeg stadium wordt herkend en aangepakt. Wanneer één van de ouders dyslectisch is, is extra alertheid geboden: dyslexie is in grote mate overerfelijk. Meer lezen

Als je kind een ontwikkelingsstoornis heeft

Het opvoeden van kinderen is geen sinecure, dat zal iedere ouder zonder meer beamen. Maar als je kind een ontwikkelingsstoornis blijkt te hebben, wordt de opvoeding er allesbehalve gemakkelijker op. Een ontwikkelingsstoornis is een breed begrip: over het algemeen kan dit geclassificeerd worden als iedere neurologische of psychische aandoening die een belemmering vormt in de normale ontwikkeling van een kind of jongere. De verschijnselen van een ontwikkelingsstoornis kunnen dan ook zeer uiteenlopend zijn, evenals de oorza(a)k(en). Niet iedere ontwikkelingsstoornis hoeft een blijvend karakter te hebben, maar in veel gevallen is het wel belangrijk om tijdig adequate hulp in te schakelen. Een ontwikkelingsstoornis die in de kindertijd onbehandeld is, kan immers ook (soms verregaande) gevolgen hebben op latere, volwassen, leeftijd, hoewel de kans op een geslaagde behandeling dan sterk is afgenomen. Meer lezen

ADHD: Alle Dagen Heel Druk

De woorden ‘drukte’ en ‘kinderen’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is immers niet realistisch (en ook behoorlijk uit de tijd) om te verwachten dat een jong kind stil met een boekje in een hoekje zichzelf gaat zitten vermaken. Kinderen klimmen, klauteren, rennen en vliegen op een dag heel wat af: de wereld is één grote ontdekkingsreis, dus waarom stilzitten? Al dat geren en dat gevlieg wijst dan ook niet op een ontwikkelingsstoornis, maar juist op de gezonde ontwikkeling van een kind. Maar ADHD gaat heel wat verder dan ‘alleen maar’ geren, gedonder en een kind dat bijkans in de gordijnen klimt. Meer lezen

ODD: Opstandig, Dwars en Driftig

Als je een kind hebt met ODD, heb je het absoluut niet gemakkelijk. Niet alleen zal je vaak moeten opboksen tegen vooroordelen vanuit de omgeving (“je moet dat kind gewoon eens wat strenger aanpakken, als je ‘m niet laat weten wie er de baas is groeit ‘ie straks op voor galg en rad”) maar ook je spruit haalt je geregeld het bloed onder de nagels vandaan. Kinderen met ODD zijn extreem moeilijk in de opvoeding, vaak ongehoorzaam en in verzet, maken ruzie, lappen (huis)regels aan hun laars en hebben een kort lontje, hoewel het in de regel niet tot fysieke excessen komt. Verder hebben zij problemen in de sociale omgang: niet alleen met volwassenen, maar ook met leeftijdsgenoten. Enige flexibiliteit is hen vreemd: kinderen met ODD kunnen zeer koppig, gepikeerd en zelfs wraakzuchtig zijn. Ga daar maar aan staan als ouder zijnde! Meer lezen

PDD-NOS: een pervasieve ontwikkelingsstoornis

Wanneer het gaat om autisme en aan autisme verwante stoornissen, hebben mensen al snel een beeld van “Rain man” (film met Tom Cruise en Dustin Hoffman) voor ogen. Autisme bestaat echter uit vele gradaties. Kinderen met PDD-NOS hebben sociale en communicatieve problemen die zeer zeker autistisch aandoen, maar niet “voldoende” om binnen de strikte lijnen van de diagnose autisme te vallen. PDD-NOS valt dan ook binnen de categorie pervasieve ontwikkelingsstoornissen; pervasief betekent “diep doordringend”. Een pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft grote invloed op de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Meer lezen

Autisme: de wereld als een puzzel

Kinderen en volwassenen met autisme zien de wereld anders dan wij: waar wij één geheel zien, ervaren mensen met autisme de wereld als losse delen. Deze losse delen moeten eerst in elkaar worden gepuzzeld, in de hoop een overzichtelijk geheel te krijgen. Vooral de “puzzelstukjes” waarop gezichtsuitdrukkingen, emoties en de betekenis daarvan te zien zijn, zijn voor autistische mensen vaak moeilijk te begrijpen. Het ontcijferen van hun leefomgeving en van de vraag wat er van hen verwacht wordt, is dan ook een hele opgave. In hun pogingen om de wereld toch een beetje overzichtelijker te krijgen, houden kinderen en volwassenen met een autistische stoornis vaak erg star vast aan bepaalde gebeurtenissen, handelingen en volgordes. Wordt deze structuur verbroken, dan kan het kind verward en hierdoor boos reageren. Wee de moeder die het kind ‘verrast’ met een onverwachts bezoekje aan oma, of de vader die op weg naar het park ineens besluit om eerst even langs de bank te gaan! Meer lezen

Depressie bij kinderen

Iedereen, dus ook een kind, heeft weleens een dipje. Maar wanneer er langere tijd sprake is van een sombere gemoedstoestand of abnormale lusteloosheid, is er geen sprake meer van een dipje, maar van een depressie. Een depressie kan het beste omschreven worden als een ziekte van de stemming en de gevoelens. Ook kinderen kunnen last hebben van een depressie, hoewel dit zich vaak anders uit dan bij volwassenen. Met name jongetjes die depressief zijn, uiten hun somberheid vaak in prikkelbaar, humeurig en soms zelfs agressief gedrag. Verder is het kind vaak moe, slaapt het slecht en heeft het minder eetlust dan voorheen. Doordat het kind zijn somberheid afreageert op de omgeving, stoot het sociale contacten van zich af en raakt het in een isolement. Dit versterkt de depressie. Meer lezen