Leerproblemen en hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid bestaan behoorlijk wat vooroordelen. Zo bestaat er niet zoiets als dé hoogbegaafde leerling, maar zijn er verschillende subtypen te onderscheiden. Zo vind je onder hoogbegaafde kinderen de succesvolle leerlingen, maar ook de uitdagers (de kinderen die een ‘machtsspel’ aan lijken te gaan met hun docent), de onderduikers (de kinderen die wanhopig proberen om maar ‘normaal’ te zijn en vooral niet op te vallen of uit te blinken), de dropouts (gekwetste en boze kinderen, van wie vaak pas achteraf -op volwassen leeftijd- blijkt dat ze hoogbegaafd zijn) en de leerlingen met leerproblemen. Deze leerproblemen worden, anders dan bij ‘gewone’ kinderen, vaak niet tijdig onderkend of aangepakt: wie hoogbegaafd is, zou immers geen moeite moeten hebben om de leerstof onder de knie te krijgen, wordt er dan gedacht. De afgelopen jaren is er gelukkig meer aandacht gekomen voor de samenhang tussen hoogbegaafdheid en leerproblemen.

Disharmonisch intelligentieprofiel

Veel hoogbegaafde kinderen blijken een disharmonisch intelligentieprofiel te hebben, met uitgesproken sterktes en zwaktes. Zo zijn er leerlingen die vrijwel briljant presteren op het gebied van taalvaardigheden, maar op wiskundig vlak nooit verder komen dan een dikke onvoldoende. Reageert men hierop met onbegrip (“je kan het best, je bent immers zo slim, je moet er gewoon iets meer moeite voor doen”), dan kan het kind gaan twijfelen aan zichzelf en op die manier een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Ook het gevaar van een depressie ligt dan op de loer. Meer lezen

Als je kind een pestkop is

Als je als ouder te horen krijgt dat jouw kind andere kinderen pest, dan schrik je waarschijnlijk behoorlijk. Je eerste reactie zal wellicht verdedigend zijn: “Mijn kind doet zoiets niet!” Helaas: je ogen sluiten voor problemen, heeft nog nooit een probleem opgelost. Als je signalen ontvangt dat jouw kind andere kinderen pest, is het belangrijk deze signalen serieus te nemen en niet weg te wuiven met opmerkingen als:

• Het gepeste kind vraagt er nu eenmaal een beetje om, hij of zij is immers best afwijkend van de rest;

• Mijn kind bedoelt het niet zo, waarschijnlijk is het eerder plagen dan pesten;

• Ach, zo zijn kinderen nou eenmaal, iedereen pest weleens en iedereen wordt weleens gepest.

Pesten is een serieus probleem, dat het leven van de gepeste behoorlijk kan vergallen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vrijwel iedere school speciale programma’s en protocollen heeft opgesteld om pesten te weren. Ook als ouder speel je hierin een belangrijke rol. Meer lezen

Pesten op de lagere en de middelbare school

Voor een kind dat gepest wordt, kan de schooltijd letterlijk een hel zijn. Pestgedrag op de lagere en/of middelbare school kan diverse vormen aannemen, zoals het buitensluiten van een kind, roddelen, intimideren, belachelijk maken, achtervolgen of bedreigen. Ook treiteren via sociale media, zoals Facebook, Hyves en MSN, komt helaas veelvuldig voor. Wanneer een kind gepest wordt, kan het -zeker wanneer de treiterijen aanhouden- daar behoorlijk veel klachten van krijgen: van buikpijn en teruggetrokken gedrag tot nachtmerries, angstklachten en depressies. Het kind ontwikkelt een slecht zelfbeeld en wordt angstig en timide, waardoor het pestgedrag vaak nog verergert. Pestgedrag komt op grote schaal voor: één op de zes kinderen wordt regelmatig door één of meerdere klasgenoten gepest. Meer lezen