Overlijden van een ouder

Het overlijden van een ouder is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen waar een kind mee te maken kan krijgen. De gevolgen van het overlijden zijn dan ook, ook op lange termijn, zeer groot. Wanneer het overlijden onverwachts is (een ongeval, een hartaanval) en niet vooraf wordt gegaan door een ziekte- en sterfproces, kan het kind langere tijd zeer angstig zijn om ook de andere ouder te verliezen. Bij jongere kinderen bestaat het gevaar dat zij het overlijden op zichzelf projecteren: zij denken dan het overlijden veroorzaakt te hebben door bijv. boos te zijn geweest op pappa of mamma, of door ongehoorzaam gedrag. Na het overlijden van een ouder kunnen kinderen zeer uiteenlopend gedrag vertonen: ontwikkeling van een depressie, maar ook bedplassen, opstandigheid, eet- of slaapproblemen en angststoornissen komen voor. Oudere kinderen kunnen ontwijkend gedrag vertonen; in plaats van hun gevoelens te uiten, blokkeren en ontkennen zij hun verdriet. Vaak ziet de achtergebleven ouder dat het kind zich terugtrekt van het gezin en in plaats daarvan zoveel mogelijk ‘normaal’ met leeftijdsgenoten optrekt. Dit lijkt wellicht begrijpelijk of zelfs gezond gedrag, maar op den duur kan de verliesverwerking geblokkeerd raken en ontstaat er gedrags- of emotionele problematiek. Ook andere excessen, zoals drugsgebruik, kunnen zich voordoen. Meer lezen

Kinderen en echtscheiding

Volgens sommige klinisch pedagogen, is het verwerken van een echtscheiding voor kinderen één van de moeilijkste dingen die er is. Relatief veel kinderen krijgen last van stress en/of depressies, met alle gevolgen van dien: terugtrekken, opstandig gedrag en ongehoorzaamheid, slechte(re) schoolprestaties, frequenter verzuim, spijbelen en zelfs vandalisme of misbruik van verdovende middelen. Dit betekent uiteraard niet dat ouders die gaan scheiden, per definitie slechte ouders zijn. Wel is het duidelijk dat kinderen die te maken krijgen met een echtscheiding, goed voorbereid en begeleid dienen te worden. Dit begint al vóór de definitieve scheiding: maak een kind niet wijs dat ‘alles goed komt’ wanneer de kans groot is dat jullie gaan scheiden, en leg uit dat het feit dat pappa en mama niet meer van elkaar houden, niet betekent dat het kind ook heeft afgedaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn (zeker in het geval van de zgn. vechtscheiding), probeer om tegenover het kind niet teveel met modder te gooien inzake de ex-partner. Ook al zijn jullie uit elkaar, voor het kind blijft de ander nog altijd zijn/haar vader of moeder. Meer lezen