VMBO-advies? Welke Cito-score past bij welke VMBO-richting?

Voor ouders met kinderen in groep 8 kan er nog veel onduidelijkheid heersen over het schooladvies. Dit schooladvies wordt door de leerkracht gegeven en geeft aan naar welk type vervolgonderwijs de leerling kan. Hoewel het vaak duidelijk is wat havo en vwo inhoudt, is het niet altijd duidelijk wat VMBO nu precies behelst. Het VMBO kan eigenlijk onderverdeeld worden in drie andere niveaus, subniveaus als het ware. Welk van deze niveaus je krijgt is afhankelijk van onder meer de Cito-toetsen volgens het leerlingvolgsysteem. In dit artikel geven we daarover meer uitleg. Meer lezen

Cito-toets rekenen in groep 6

Zit jouw kind in groep 6? Dan maakt het dit jaar twee keer een cito-toets voor rekenen. Deze cito-toetsen maken deel uit van het leerlingvolgsysteem en zijn erg belangrijk. De scores wegen namelijk mee met het schooladvies in groep 8 en hebben dus direct invloed op het vervolgonderwijs.
Naast de cito-toets rekenen in groep 6 tellen ook de cito-toetsen voor begrijpend lezen, spelling en woordenschat mee, vanaf groep 6 tot en met in groep 8.
Een goede voorbereiding op deze cito-toets voor rekenen kan dus geen kwaad. In dit artikel zetten we uiteen welke onderdelen er in de cito-toets rekenen groep 6 aan bod komen. Meer lezen