Kindermishandeling

“Kinderen die niet willen, die krijgen op hun billen!” De corrigerende tik; wie is er niet groot mee geworden? Zeker de oudere generaties weten niet beter dan dat ongehoorzaam gedrag, gekrijs of oeverloos door blijven zeuren uiteindelijk leidde tot een pak voor de broek, soms zelfs met de riem, slipper of mattenklopper. Ook op scholen waren lijfstraffen voor ongehoorzame kinderen gemeengoed: dan kreeg je van juf of meester een tik op de vingers met de plak, het Spaanse rietje of een liniaal. Tegenwoordig is fysiek geweld jegens kinderen absoluut not done en zelfs bij wet strafbaar gesteld. Toch zijn er, naast fysiek molest, nog andere vormen van kindermishandeling. Psychische mishandeling bijvoorbeeld.

Psychische mishandeling

Bij psychische mishandeling krijgt een kind geen blauwe plekken op het lichaam, maar op de ziel. Voorbeelden van psychische mishandeling zijn herhaaldelijk verbale agressie, zoals bedreigingen en opmerkingen als: “Ik wou dat je nooit geboren was!” Ook kleineren is een vorm van psychische mishandeling (“Jij bent zo dom, jij bent nergens goed voor,” of “Wat ben je toch lelijk, ik schaam me om naast je te lopen.”)

Psychische verwaarlozing

Tegen je kind zeggen dat het nu maar even zichzelf moet gaan vermaken of dat bepaalde gesprekken niet voor zijn of haar oren bestemd zijn, is geen vorm van psychische verwaarlozing. Een kind structureel aan zijn of haar lot overlaten of het kind stelselmatig negeren is dat wél. Ook zijn er (helaas) ouders die hun kind de toegang en de mogelijkheden tot onderwijs (geheel of gedeeltelijk) ontnemen.

Lichamelijke verwaarlozing

Wie niet thuis is in de wondere wereld der pubers, zou bijna denken dat deze jongeren thuis lichamelijk verwaarloosd worden. Een onwarbare kluwen die een kapsel moet voorstellen, spijkerbroeken met scheuren en gaten, een overdaad aan junkfood, een ondefinieerbaar lichaamsgeurtje… In de puberteit nemen veel jongeren het niet zo nauw met hygiëne en verzorgingsregels. Maar een peuter die leeft op chips, een dreumes die op kapotte schoenen loopt of een kleuter die elke dag smoezelig op school verschijnt, zou weleens het slachtoffer kunnen zijn van lichamelijke verwaarlozing.

Als je vermoedt dat er in jouw omgeving sprake is van kindermishandeling

Als je vermoedt dat een kind in je omgeving mishandeld wordt, kan je contact opnemen met het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). Ben je geen geheel onbekende van de ouders, dan kan je er uiteraard ook voor kiezen om met hen in gesprek te gaan en je zorgen uit te spreken. Veel gevallen van kindermishandeling komen namelijk niet voort uit kwade opzet, maar uit pure onmacht. Ook ingrijpende gebeurtenissen, zoals echtscheiding of het overlijden van een ouder, kunnen er voor zorgen dat de situatie in een gezin scheef dreigt te groeien.