Kinderen en echtscheiding

Volgens sommige klinisch pedagogen, is het verwerken van een echtscheiding voor kinderen één van de moeilijkste dingen die er is. Relatief veel kinderen krijgen last van stress en/of depressies, met alle gevolgen van dien: terugtrekken, opstandig gedrag en ongehoorzaamheid, slechte(re) schoolprestaties, frequenter verzuim, spijbelen en zelfs vandalisme of misbruik van verdovende middelen. Dit betekent uiteraard niet dat ouders die gaan scheiden, per definitie slechte ouders zijn. Wel is het duidelijk dat kinderen die te maken krijgen met een echtscheiding, goed voorbereid en begeleid dienen te worden. Dit begint al vóór de definitieve scheiding: maak een kind niet wijs dat ‘alles goed komt’ wanneer de kans groot is dat jullie gaan scheiden, en leg uit dat het feit dat pappa en mama niet meer van elkaar houden, niet betekent dat het kind ook heeft afgedaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn (zeker in het geval van de zgn. vechtscheiding), probeer om tegenover het kind niet teveel met modder te gooien inzake de ex-partner. Ook al zijn jullie uit elkaar, voor het kind blijft de ander nog altijd zijn/haar vader of moeder.

Als de scheiding eenmaal een feit is

Is de scheiding eenmaal een feit en betrekt een van de partners een nieuwe woning, dan volgt er voor het kind een rouwproces. Dit rouwproces valt niet te bespoedigen door het afkopen van je schuldgevoel: het kind bedelven onder cadeautjes, uitjes en ein-de-lijk dat hondje waar het zo lang om gezeurd heeft, doet op de lange termijn meer kwaad dan goed. Het is verstandiger om de gevoelens van het kind niet uit de weg te gaan, maar het de ruimte te geven om vragen te stellen en te praten over wat de scheiding voor hem/haar betekent. Als je het idee hebt dat je kind het prettiger vindt om met een ‘vreemde’ te praten, zoals een psycholoog of andere hulpverlener, bied hier dan ruimte voor. Een gezinspedagoog kan hierin behulpzaam zijn.