Het consultatiebureau

Wanneer je zojuist vader of moeder bent geworden, krijg je al snel te maken met het consultatiebureau. Zodra je kind één maand oud is, krijg je de eerste uitnodiging al binnen. Op het consultatiebureau wordt de ontwikkeling, gezondheid en groei van kinderen gevolgd en gecontroleerd. Dit gebeurt door een team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Ook wordt het kind gevaccineerd volgens de richtlijnen van het RijksVaccinatieProgramma (RVP). Het kind wordt dan ingeënt tegen onder andere difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Ook kunnen ouders een afspraak maken met een gezinspedagoog, om advies en eventueel hulp te verkrijgen bij de opvoeding van hun kind(eren).

Uitgangspunten van het consultatiebureau

Een bezoek aan het consultatiebureau is gratis. Het uitgangspunt van het consultatiebureau is dan ook dat ieder kind recht heeft op verpleegkundige, medische en pedagogische zorg. De gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind staan tijdens ieder bezoek centraal. Het kind zal dan ook gemeten en gewogen worden, hart, longen, ogen en heupen worden onderzocht en aan de ouders worden vragen gesteld met betrekking tot het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Alle informatie wordt bijgehouden in een persoonlijk dossier. Blijken er ontwikkelingen te zijn die extra aandacht en zorg vereisen, dan wordt hier een aantekening van gemaakt en een vervolgplan opgesteld. De inhoud van het vervolgplan is afhankelijk van de ontstane situatie. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over extra bezoeken aan het consultatiebureau, maar ouders kunnen ook worden doorverwezen naar de huisarts of naar andere hulpverleners.