Gezinspedagogiek

Het gezin is, volgens velen, de hoeksteen van de samenleving. Maar aan diezelfde steen kunnen mensen zich soms behoorlijk hard stoten. Een echtscheiding, ouders die zelf in hun jeugd zijn verwaarloosd, mishandeld en/of misbruikt, de komst van een (stief)broertje of zusje, samengestelde gezinnen, gedragsprolemen bij kinderen of jongeren.. Ook (of misschien zelfs: juist) binnen het gezin kan de spanning soms behoorlijk hoog oplopen. Als gezinspedagoog hou je je bezig met de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen. Verder kan je aan de slag binnen de kinderopvang hoewel dit geen gezin is, is de opvang toch een plaats waar veel kinderen een groot gedeelte van hun (vroege) jeugd mee te maken krijgen. Als er binnen het gezin of de opvang problemen ontstaan, is het aan de gezinspedagoog om deze problemen in kaart te brengen, in de kiem te smoren of op te lossen. Een hele verantwoordelijkheid!

Werkterreinen van de gezinspedagoog

Als je een opleiding hebt gevolgd tot gezinspedagoog, zijn er vele terreinen waarbinnen je na je studie aan de slag kunt. Zo werken veel gezinspedagogen bij kinderopvangtehuizen, het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, het kinderdagverblijf of de Raad voor de Kinderbescherming. Het werk is vaak intensief, maar geeft veel voldoening. Wel is het belangrijk dat je de juiste competenties in huis hebt.

Competenties

Als gezinspedagoog speel je een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van kinderen. Het is dan ook belangrijk dat je oog en oor hebt voor wat er speelt in het gezin, maar ook in de maatschappij en dat je goed kunt omgaan met sociale en culturele verschillen. Verder moet je communicatief vaardig zijn, zelfstandig kunnen werken maar ook goed presteren in teamverband. Stressbestendigheid, kunnen motiveren en coachen en beschikken over een scherp analytisch inzicht zijn voor elke gezinspedagoog een must.