Depressie bij kinderen

Iedereen, dus ook een kind, heeft weleens een dipje. Maar wanneer er langere tijd sprake is van een sombere gemoedstoestand of abnormale lusteloosheid, is er geen sprake meer van een dipje, maar van een depressie. Een depressie kan het beste omschreven worden als een ziekte van de stemming en de gevoelens. Ook kinderen kunnen last hebben van een depressie, hoewel dit zich vaak anders uit dan bij volwassenen. Met name jongetjes die depressief zijn, uiten hun somberheid vaak in prikkelbaar, humeurig en soms zelfs agressief gedrag. Verder is het kind vaak moe, slaapt het slecht en heeft het minder eetlust dan voorheen. Doordat het kind zijn somberheid afreageert op de omgeving, stoot het sociale contacten van zich af en raakt het in een isolement. Dit versterkt de depressie.

Hoe ontstaat een depressie bij kinderen?

In veel gevallen is de school of het gezin onderdeel, of soms zelfs de oorzaak, van het probleem. Dit is voor de meeste ouders moeilijk te verteren. Hun kind is ongelukkig, en zijzelf hebben daar nog een rol in gespeeld ook? Toch moet je het niet zo zwartwit zien. Vrijwel de meeste ouders voeden hun kinderen op op de manier die hen het beste lijkt, waarbij ze het welzijn van hun kind hoog in het vaandel hebben staan. Een vader bijvoorbeeld die perfectionistisch is aangelegd en zijn zoon aanspoort om vooral goede resultaten te behalen, zal niet tot doel hebben zijn kind op te zadelen met faalangst en minderwaardigheidsgevoelens.

Het belang van behandeling

Een serieuze depressie gaat in de regel niet vanzelf over. Het tijdig herkennen en behandelen van een depressie bij kinderen is dan ook geboden. Welke behandeling het beste is, hangt af van de leeftijd van het kind en de aard, oorzaak en ernst van de depressie. Een orthopedagoog kan het kind onderzoeken en aan de hand van de resultaten advies en begeleiding geven aan zowel het kind als de ouders.