Bureau Jeugdzorg

Op Bureau Jeugdzorg (BJZ) is de afgelopen jaren geregeld heel wat commentaar geweest. Bij veel ouders leven dan ook behoorlijk wat misvattingen over wat BJZ doet, kan en mag. Dit blog hoopt duidelijkheid te geven over wat je van BJZ kan en mag verwachten.

Om te beginnen staat bij BJZ het belang van kinderen en jongeren centraal. Dit betekent niet, dat BJZ per definitie de ouders op de korrel heeft. De meeste ouders hebben immers tijdens de gehele opvoeding het belang en welzijn van hun kinderen voor ogen. Toch kan het gebeuren, dat ook de ouders niet of niet afdoende kunnen voorkomen dat hun kinderen opgroeien in een ongezonde situatie. Bijvoorbeeld doordat de ouders in een echtscheiding verwikkeld zijn, er sprake is van verslavingsproblematiek of geldproblemen. De rechter kan in dat geval besluiten dat een kind of jongere bescherming nodig heeft. Dit kind of deze jongere wordt dan via Bureau Jeugdzorg onder toezicht of voogdij geplaatst. Ook kan besloten worden dat een kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst. De jeugdreclassering is een andere vorm van gedwongen jeugdzorg: jongeren worden na hun straf geholpen bij hun terugkeer in de maatschappij.

Bureau Jeugdzorg: ook voor opvoedondersteuning

Het zijn niet altijd de ouders die contact opnemen met Bureau jeugdzorg. Wanneer de omgeving van een kind signaleert dat het met het kind niet goed gaat of wanneer men denkt dat er sprake is van kindermishandeling, kan Bureau Jeugdzorg worden ingeschakeld. Ook ouders die vastlopen met de opvoeding, kunnen een beroep doen op BJZ. Dit kan een goede zet zijn wanneer je er als echtpaar niet meer uitkomt en behoefte hebt aan advies en hulp van een professionele gezinspedagoog. Afhankelijk van het probleem kan BJZ advies geven, verwijzen naar een opvoedwinkel of attenderen op een oudercursus. Voor veel ouders is het een moeilijke stap om toe te geven dat ze vastlopen op de opvoeding van hun kind(eren). Toch is het, in het belang van het kind, het beste om je schroom te overwinnen.