ADHD: Alle Dagen Heel Druk

De woorden ‘drukte’ en ‘kinderen’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is immers niet realistisch (en ook behoorlijk uit de tijd) om te verwachten dat een jong kind stil met een boekje in een hoekje zichzelf gaat zitten vermaken. Kinderen klimmen, klauteren, rennen en vliegen op een dag heel wat af: de wereld is één grote ontdekkingsreis, dus waarom stilzitten? Al dat geren en dat gevlieg wijst dan ook niet op een ontwikkelingsstoornis, maar juist op de gezonde ontwikkeling van een kind. Maar ADHD gaat heel wat verder dan ‘alleen maar’ geren, gedonder en een kind dat bijkans in de gordijnen klimt.

ADHD soms al vroeg herkenbaar

Mede doordat ADHD steeds meer bekendheid krijgt, hebben ouders van een ADHD-stuiterbal soms al vroeg het vermoeden dat er ‘iets’ is met hun kind. Baby’s die heen en weer rollen op de commode, niet stil te kríjgen zijn en continu in hun bedje liggen te huilen: je zou er als ouder moedeloos van worden. En bij het ouder worden, wordt niet alleen het kind, maar ook het probleem maar al te vaak groter. Kinderen met een impulsief en zelfs opvliegend karakter, niet langer dan luttele momenten te boeien met iets nieuws, zijn maar al te vaak geen onopgevoede ‘rotkinderen’, maar kinderen met een ontwikkelingsstoornis: ADHD.

Van vermoeden naar diagnose

Als vermoedt wordt dat een kind ADHD heeft (en dit vermoeden kan zowel door de ouders als door de leerkracht uitgesproken worden), dan is het tijd voor een officieel traject om de diagnose te ontkrachten danwel te definitief te stellen. Het stellen van de diagnose dient bij voorkeur te gebeuren door een kinderarts of een jeugdpsychiater. De orthopedagoog speelt in de regel een belangrijke rol in het voortraject naar de officiële diagnose. Door middel van gesprekken met ouders en leerkrachten en het invullen van gedragsvragenlijsten worden de problemen thuis en/of op school in kaart gebracht. Vervolgens adviseert de orthopedagoog de ouders over verder te nemen stappen. Ook kunnen de conclusies en adviezen van de orthopedagoog worden vastgelegd en aan de kinderarts overhandigd. Hierna kan een behandelplan, eventueel in combinatie met medicatie, worden opgesteld.